Hipoterapia

 

-jest to wyjatkowa i niepowtarzalna wieloprofilowa czyli oddziałująca jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie metoda terapeutyczna, dająca zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości przy współudziale koni.

Naszym nadrzędnym celem jest stworzenie bezpiecznych warunków do terapii we współudziale z dobrze przygotowanym koniem – współterapeutą.

Dla każdego przygotowujemy indywidualny schemat prowadzenia zajęc.

UWAGA – zajęcia z hipopterapii są w naszym ośrodku tymczasowo zawieszone. Bardzo przepraszamy!

hipostronaHipoterapia prowadzona jest w atrakcyjny sposób umozliwiający stałe, nieprzemijające zaangażowanie i często jest to najbardziej ulubiona forma terapii.

RODZAJE HIPOTERAPII

1. Fizjoterapia na koniu – forma gimnastyki leczniczej na koniu poruszającym się stempem z asekuracją. Zalecana w schorzeniach narządu ruchu pochodzenia neuroligiczno-ortopedycznego.

2. Psychopedagogiczna jazda – zaspół działań pedagpgicznych i psychologicznych mających na celu usprawnianie intelektualne, emocjonalne, motywacyjne i fizyczne.

3. Terapia kontaktem z koniem – celem terapii jest nawiazanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, w tym przypadku z koniem, z otaczającym środowiskiem i wreszcie z innymi ludźmi.

Konie są wyjątkowo wyczulone na emocjonalne sygnały poczodzące od ludzi znajdujących się w ich pobliżu. To inteligentne zwierzęta stadne, a więc są specjalistami od nawiązywania kontaktów w grupie.